Chúng ta là những người đánh máy trước, lập trình viên thứ nhì

Bài viết được dịch từ blog Coding Horror

Bạn có nhớ trong một bài viết tuần trước tôi có nói rằng lập trình thì cũng chỉ là viết?

Tôi đã sai. Như một độc giả đã bình luận rằng, nó thì thậm chí còn đơn giản hơn điều đó.

[Điều này] làm tôi nhớ lại khoảnh khắc mình trở thành nhân vật Dilbert trong truyện cười nổi tiếng một ít năm về trước, khi ông chủ (dĩ nhiên là không rành về kỹ thuật) của tôi đã bình luận rằng ông ta chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao lại phải mất nhiều tháng trời để phát triển một phần mềm. “Dù gì thì”, ông ta nói, “nó chỉ là ngồi gõ bàn phím thôi mà.”

Giống như mấy cái đồng hồ hỏng, thậm chí mấy vị quản lý đầu hói cũng phát biểu đúng một lần mỗi ngày. Lập trình thì chỉ là gõ chữ.

Kỹ năng gõ nhanh là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của nghề lập trình viên.Kỹ năng gõ nhanh là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của nghề lập trình viên.

Đọc tiếp >>