Lập trình viên cũng là người sử dụng

Bài viết được dịch từ blog Coding Horror

Hiện tại tôi đang phụ trách việc xây dựng một API nhỏ cho BetaBrite-specific một tập con của Alpha Sign Communications Protocol. Về mặt tự nhiên, tôi muốn nó trở nên dễ dàng sử dụng và dễ hiểu đối với những lập trình viên khác– đó là một vấn đề về usability (tính dễ sử dụng) kinh điển. Bạn sẽ áp dụng hướng tiếp cận usability nào khi mà độc giả của bạn lại là những nhà phát triển phần mềm khác?

Lập trình viên cũng chính là người sử dụng khi dùng các API của các đồng nghiệp khác viết ra.Lập trình viên cũng chính là người sử dụng khi dùng các API của các đồng nghiệp khác viết ra.

Đọc tiếp >>

Lập trình: cũng chỉ là viết

Bài viết được dịch từ blog Coding Horror

Trong bài viết The Programming Aphorisms of Strunk and White, tác giả James Devlin đã làm một công việc khá xuất sắc trong việc nghiên cứu một số vấn đề mà bản thân tôi đã chú ý trong hơn 5 năm vừa qua:

Đó là mối quan hệ không mong đợi giữa viết code và  viết.

Bạn phải viết code rõ ràng để cho các đồng nghiệp có thể hiểu được.Bạn phải viết code rõ ràng để cho các đồng nghiệp có thể hiểu được.

Đọc tiếp >>