Con voi ở trong phòng: Google độc diễn

Bài viết được dịch từ blog Coding Horror

Tôi mới duyệt qua lịch trình các phiên thảo luận của một hội nghị về tìm kiếm (Search Conference) sắp diễn ra, cái mà đã mô tả bản thân nó như sau:

Cách để thành công trên mạng là thông qua việc trở nên dễ dàng được tìm thấy trên các bộ máy tìm kiếm như là Google, Yahoo!, và Microsoft Live Search. Trong khi các lập trình viên có những suy nghĩ rằng tìm kiếm là một hoạt động tiếp thị, thì kiến trúc kỹ thuật bây giờ trở thành một yếu tố quan trọng cho thành công thông qua tìm kiếm.

Có bất kỳ ai nhìn thấy một con voi ở trong phòng không? Không ư?

Google đang là tay chơi độc diễn trong lĩnh vực tìm kiếm.Google đang là tay chơi độc diễn trong lĩnh vực tìm kiếm.

Đọc tiếp >>