Kỹ nghệ phần mềm: Đã chết?

Bài viết được dịch từ blog Coding Horror

Tôi đã hoàn toàn rối trí khi đọc được bài viết mới IEEE này của tác giả Tom DeMarco (pdf). Hãy xem liệu bạn có thể giải thích lý do tại sao.

Cuốn sách trước đây của tôi là, Controlling Software Projects: Management, Measurement, and Estimates [1986] (Kiểm Soát Các Dự Án Phần Mềm: Quản Lý, Đo Lường, và Ước Lượng), đã đóng một vai trò quan trọng trong cách hướng dẫn nhiều kỹ sư phần mềm mới vào nghề có thể tính toán khối lượng công việc và lên kế hoạch cho các dự án của họ. Trong tâm trạng suy nghĩ của mình, tôi đang tự hỏi, liệu lời khuyên từ cuốn sách đó thì có đúng thời điểm hay không, liệu nó vẫn còn thích hợp, và liệu tôi vẫn còn tin rằng những phép đo lường đó là bắt buộc cho bất kỳ nỗ lực phát triển phần mềm thành công nào? Câu trả lời của tôi là không, không, và không.

Tôi dần dần đi đến một kết luận rằng kỹ nghệ phần mềm là một ý tưởng của ai đó mà theo thời gian đã đến và đã đi.

Phát triển phần mềm luôn là một cái gì đó cần phải thí nghiệm. Thực ra việc xây dựng phần mềm thì không cần phải thí nghiệm, nhưng các khái niệm của nó thì cần. Và đây chính là nơi mà chúng ta nên tập trung vào đó.

Liệu có phải kỹ nghệ phần mềm đã chết?Liệu có phải kỹ nghệ phần mềm đã chết?

Đọc tiếp >>