Lập trình viên cũng là con người

Bài viết được dịch từ blog Coding Horror

Những gì mà bạn có thể học được từ những lập trình viên khác là rất nhiều. Không phải bằng cách đọc code của họ, mà bởi việc nhận ra rằng các lập trình viên thì cũng là con người. Không có ở đâu mà có nhiều bằng chứng hơn là hai bộ tuyển tập các bài phỏng vấn với những lập trình viên xuất chúng:

Suy nghĩ của lập trình viênPhỏng vấn lập trình viên.
Đọc tiếp >>