Cần thời gian bao lâu để bạn trở thành một chuyên gia?

Bài viết được dịch từ blog của Stormy Peters

Malcolm Gladwell nói rằng phải mất 10,000 giờ để trở thành một chuyên gia. Anh đã nghiên cứu những người chuyên nghiệp trong các lĩnh vực như vận động viên hockey, nghệ sĩ dương cầm, nhà soạn nhạc và cho biết trong mỗi trường hợp họ phải mất 10,000 giờ luyện tập để trở nên thực sự giỏi.

Luyện tập bao lâu để trở thành chuyên gia?Bạn cần phải có một thời gian dài khổ luyện mới có thể trở thành chuyên gia.

Đọc tiếp >>