Lập trình phần mềm là một trò game cộng tác

Bài viết được dịch từ blog Coding Horror

Alistair Cockburn bảo vệ quan điểm rằng phát triển phần mềm là một trò game cộng tác:

Nếu phát triển phần mềm là một ngành khoa học thực sự, thì bạn có thể áp dụng các phương pháp khoa học cho nó. Nếu nó thực sự là việc xây dựng, thì bạn có thể áp dụng các kỹ thuật xây dựng. Nếu phát triển phần mềm là một vấn đề liên quan đến các mô hình sản xuất, thì bạn có thể chi tiền để phát triển các mô hình.

Tuy nhiên, nó lại không phải là cái nào trong số đó cả. Phát triển phần mềm là một trò “game”, một game về tốc độ và sự cộng tác bên trong nhóm của bạn, và cạnh tranh với những nhóm khác. Nó là một trò game tương phản với thời gian, và một trò game chia sẻ. Bạn phải dùng tiền của bạn để chiến thắng trò game đó.

Việc xem phát triển phần mềm là một trò game mang lại cho bạn những ý tưởng tốt hơn về việc nên tiêu tiền của bạn vào đâu, làm thế nào để cấu trúc các nhóm của bạn, và họ nên phân bổ các nỗ lực của họ như thế nào là hợp lý.

Liệu có phải phát triển phần mềm cũng chỉ là một trò game?Liệu có phải phát triển phần mềm cũng chỉ là một trò game?

Đọc tiếp >>