Lập trình viên giỏi hãy bớt sử dụng chuột

Bài viết được dịch từ blog Coding Horror

Một trong những cách nhanh nhất để nâng cao năng suất của bạn khi làm việc trên máy tính đó là hãy tập trở thành một lập trình viên dạng lính đặc công: nghĩa là hãy ngừng sử dụng chuột. Khi bạn ngừng việc sử dụng chuột cho mọi thứ, thì bạn sẽ bắt buộc bản thân phải học những phím tắt. Jeremy Miller đã gọi đây là bước đầu tiên để có thể lập trình nhanh hơn. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó.

Bạn hãy hạn chế sử dụng chuột để lập trình được nhanh hơn.Bạn hãy hạn chế sử dụng chuột để lập trình được nhanh hơn.

Đọc tiếp >>