Vấn đề lớn nhất của quản lý dự án là con người

Bài viết được dịch từ blog Coding Horror

Đôi khi tôi cảm thấy giống như là mình đã học được tất cả mọi thứ cần biết về việc quản lý dự án phần mềm trên chương trình truyền hình Monster House.

Chính việc phối hợp tốt giữa các thành viên trong nhóm sẽ quyết định sự thành bại của dự án.Chính việc phối hợp tốt giữa các thành viên trong nhóm sẽ quyết định sự thành bại của dự án.

Đọc tiếp >>