Tất cả các ngôn ngữ lập trình đều như nhau?

Bài viết được dịch từ blog Coding Horror

Có một biểu đồ trong cuốn sách kinh điển Code Complete về việc so sánh năng suất làm việc trong nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau:

Các lập trình viên đang làm việc với các ngôn ngữ lập trình bậc cao (high-level languages) thì thu được năng suất và chất lượng tốt hơn là những người làm việc với những ngôn ngữ lập trình bậc thấp hơn (lower-level languages). Các ngôn ngữ lập trình như C++, Java, Smalltalk, và Visual Basic có mức tín nhiệm cao hơn trong việc nâng cao năng suất, độ tin cậy và tính dễ hiểu gấp từ 5 đến 15 lần so với các ngôn ngữ lập trình cấp thấp như Assembly và C (theo 3 công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Brooks vào năm 1987, Jones năm 1998, Boehm năm 2000). Bạn tiết kiệm được thời gian khi không cần phải có một bài diễn văn dài dòng mỗi lần một câu lệnh C làm công việc mà nó phải làm. Ngoài ra, các ngôn ngữ lập trình bậc cao hơn thì diễn đạt tốt hơn các ngôn ngữ lập trình bậc thấp. Mỗi dòng lệnh có ý nghĩa nhiều hơn. Bảng sau đây sẽ cho ta thấy tỷ lệ điển hình của các câu mã lệnh trong một vài ngôn ngữ lập trình bậc cao và sự tương đương trong mã lệnh được viết bằng ngôn ngữ C. Một tỷ lệ cao hơn nghĩa là mỗi dòng lệnh trong ngôn ngữ đó hoàn thành được nhiều hơn so với mỗi dòng mã lệnh viết trong ngôn ngữ C.

Liệu tất cả các ngôn ngữ lập trình cũng đều như nhau?Liệu tất cả các ngôn ngữ lập trình đều cũng như nhau?

Đọc tiếp >>