Vấn đề trong ngôi nhà Google

Bài viết được dịch từ blog Coding Horror

Bạn hãy nhìn biểu đồ lượng traffic đổ về trang web stackoverflow.com của chúng tôi trong năm 2010.

Google còn là tay chơi lớn nhất trên thế giới internet trong bao lâu nữa?Google còn là tay chơi lớn nhất trên thế giới internet trong bao lâu nữa?

Đọc tiếp >>

Advertisements