Tất cả các tỉ phú mã nguồn mở ở đâu hết rồi?

Bài viết được dịch từ blog Coding Horror

Hugh MacLeod đã hỏi rằng, nếu mã nguồn mở là tuyệt vời, thì các nhà tỉ phú đô-la của phần mềm mã nguồn mở ở đâu hết rồi?

Nếu phần mềm mã nguồn mở là miễn phí, thì tại sao lại phải phiền toái tiêu hàng đống tiền vào những thứ như Microsoft Partner cơ chứ? Tôi đã biết tỏng là mấy tay gièm pha của Microsoft sẽ nói rằng: “Không có bất kỳ lý do nào cả. $40 tỷ đô-la mỗi năm thì hoàn toàn là lãng phí.”

Tuy nhiên đó không phải là một câu trả lời thỏa đáng, đơn giản bởi vì nó không đúng lắm. Nếu không thì đã có rất nhiều tỉ phú đô-la về Open Source ở ngoài kia, và sẽ được xướng tên trên tạp chí Forbes hoặc bất cứ nơi nào khác. Và Bill Gates đã bị hất cẳng nhiều năm về trước rồi.

Tôi có thể nghĩ ngay lập tức ra một lý do khiến không có bất kỳ ai là tỉ phú mã nguồn mở cả:

Các phiên bản distro của hệ điều hành Linux.Các phiên bản distro của hệ điều hành Linux.

Đọc tiếp >>

Advertisements